Dan Plus International d.o.o, sa sedištem u ulici Kisačka 82, Novi Sad (u daljem tekstu: MaxBet) je u agenciji za privredne registre u Srbiji zavedena pod brojem 07854293 priređuje Igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije u skladu sa odobrenjem br. 000-424-00-00317/2015 , izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije - Poreska uprava - sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću, se obavezuje da štiti i poštuje privatnost registrovanih korisnika. Podaci koji su dostavljeni za registraciju od korisnika se čuvaju u tajnosti za naše svrhe radi korišćenja Maxbet Web servisa, i služe samo za namenu za koju se daju. Ove podatke MaxBet ne razmenjuje sa trećim licima. Mail adrese se mogu koristiti jedino za to da se našim registrovanim korisnicima dostave informacije o uslugama koje pruža MaxBet. Podaci se mogu dati trećim licima isključivo ukoliko to nalože državni organi, za potrebe sudskih postupaka i u drugim slučajevima, a sve u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

Prikupljanje informacija

Saglasni ste sa prikupljanjem, prenosom i čuvanjem tih informacija od strane Priređivača. Informacije i podaci o Vama koje možemo prikupljati, koristiti i obrađivati obuhvataju sledeće:
1. Informacije koje nam prosleđujete preko aplikacije ili elektronskom poštom;
2. Evidencija o komunikaciji, bilo putem aplikacije, elektronske pošte, telefona ili drugih sredstava;
3. Vaši odgovori na ankete ili ispitivanja korisnika koja sprovodimo;
4. Detalji o Vašim posetama aplikaciji, uključujući, između ostalog, domen i host preko koga pristupate internetu, Vašu IP adresu, pretraživač, operativni sistem i poseban softver koji koristite, vreme i datum Vašeg pristupa, URL lokacije preko čije spoljne veze dolazite na našu aplikaciju kada nas posećujete, podatke o lokaciji, veblogovima i ostale podatke vezane za komunikaciju. Takođe, možemo prikupljati informacije u vezi sa Vašim aktivnostima vezanim za korišćenjem našeg proizvoda;
5. Informacije mogu obuhvatati ime i prezime, adresu, adresu elektronske pošte, mesto stanovanja, pol, nadimak, konfekcijski broj i broj telefona, informacije o obliku identifikacije koji se koristi, a sve u skladu sa važećim propisima.

Korišćenje informacija

Vaše lične podatke i informacije zajedno sa ostalim informacijama možemo koristiti u sledeće svrhe:
1. Obrada Vaših opklada;
2. Otvaranje, rukovođenje i upravljanje Vašim online nalogom;
3. Potvrđivanje bilo koje informacije koju prosledite kako bismo postigli, vodili i očuvali kontinuitet svih aktivnosti na online nalogu;
4. Poštovanje zakonskih obaveza uključujući i one čiji je cilj sprečavanje pranja novca;
5. Izrada ličnih profila;
6. Sprovođenje ispitivanja korisnika, anketa i analiza;
7. Upućivanje informacija o promotivnim ponudama i o našim proizvodima i usluga, ukoliko ste za to dali svoj pristanak;
8. Praćenje transakcija u okviru online naloga u cilju sprečavanja nepropisnog klađenja, pranja novca i varanja;
9. Stavljanje na raspolaganje proizvoda i usluga i pomoć u pružanju istih, kao i pomoć u razvoju i poboljšanju usluga;
10. Čuvanje Vaših ličnih podešavanja, preferencija i drugih informacija i praćenje konkretnih aktivnosti na našoj aplikaciji;
11. Sticanje uvida u efektivnost naših promotivnih kampanja;
12. Utvrđivanje izvora sa koga ste pristupili našoj aplikaciji
13. Vođenje aplikacije i poboljšanje korisničkog iskustva i upravljanje poslovanjem.

Politika kolačića i internet tehnologija

Kolačići su male tekstualne datoteke koje dospevaju na Vaš računar tako što posećujete određene vebsajtove ili otvarate određene poruke u elektronskoj pošti. Njihovo korišćenje je rasprostranjeno i namenjeno poboljšanju rada vebsajtova ili samom funkcionisanju istih, i to u cilju efikasnijeg pružanja poslovnih ili marketinških informacija. Korisnik može upravljati kolačićima (podešavanjima). Ispisuju se ili očitavaju isključivo oni kolačići koji se zasnivaju na preferencijama korisnika. Ukoliko Vaš pretraživač ne podržava JavaScript, korišćenjem kolačića možete upravljati isključivo preko podešavanja Vašeg internet pretraživača. Obratite pažnju na to da ukoliko deaktivirate sve kolačiće preko Vašeg pretraživača, to može ograničiti funkcionalnost opcija na aplikaciji.

Odavanje informacija

1. MaxBet će preduzeti sve neophodne korake u cilju očuvanja Vaših informacija bezbednim i zaštićenim;
2. Prikupljnje Vaših podataka koji su Vam traženi i sa čime ste se saglasili se vrši u skladu sa zakonom i podaci koje ste nam dali se mogu koristiti isključivo za poboljšanje naših usluga;
3. Prikupljeni podaci će biti dostupni regulatornim, sportskim i drugim nadležnim organima, uključujući policiju, u cilju sprovođenja istražnih radnji vezanih za prevare, pranje novca ili probleme sa integritetom u sportu, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza.

Povlačenje saglasnosti

1. Imate pravo da povučete saglasnost o korišćenju u svakom trenutku, tako što ćete nam se obratiti tim povodom;
2. Odmah po povlačenju korisnikove saglasnosti, prestaćemo sa korišćenjem pomenutih informacija osim ukoliko nam zakon ne nalaže da nastavimo sa njihovim korišćenjem;
3. U evidenciji čuvamo korisničku istoriju (aktivnost na online nalogu) u skladu sa našom politikom o čuvanju podataka. Nakon isteka predviđenog perioda, Vaše informacije trajno će biti uklonjene.